Czy koszty wynagrodzeń mogą zostać rozliczone w ramach ulgi B+R?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka rozpoczęła projekt prac rozwojowych mający na celu pełne wykorzystanie systemu informatycznego, a tym samym usprawnienie/skrócenie czasu pracy wszystkich działów, od produkcji po administrację. W projekt są zaangażowani są kierownicy wszystkich działów (w ramach godzin swojej pracy), jak również pojedyncze osoby wdrażające rozwiązania wypracowane przez kierowników we współpracy z producentem systemu informatycznego.

Czy w ramach kosztów kwalifikowanych (ulga B+R) mogą być rozliczone tylko koszty wynagrodzeń poszczególnych pracowników (na podstawie ewidencji czasu pracy), czy musi być uwzględnione zużycie materiału (wykorzystywanego w standardowym procesie produkcji) oraz maszyn wykorzystywanych przy testowaniu nowych rozwiązań?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX