Czy koszty utrzymania mieszkania pokrywane przez rodziców klienta ubiegającego się o zasiłek stały stanowią jego dochód?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 30 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient zamieszkujący na terenie naszej gminy ubiega się o przyznanie zasiłku stałego. Jest osobą niepełnosprawną legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, samotnie gospodarującą bez żadnego dochodu. Rodzice zamieszkali w innej gminie pokrywają koszty utrzymania mieszkania, w którym zamieszkuje klient.

Czy koszty utrzymania mieszkania, które pokrywają rodzice klienta stanowią jego dochód?

Jeżeli tak, to jak liczyć dochód w przypadku zmiennych rachunków za energię elektryczną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX