Czy koszty uprzątnięcia terenu przez firmę zewnętrzną poniesione po zakończeniu dzierżawy możemy refakturować na podstawie faktury ze stawką VAT 23% , czy też istnieje możliwość wystawienia noty księgowej (bez VAT)?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 14 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. zajmującą się wynajmem nieruchomości. Jeden z kontrahentów, który przez wiele lat był naszym dzierżawcą korzystał z pomieszczeń oraz terenu za budynkiem. W związku z brakiem płatności za faktury została rozwiązana umowa dzierżawy i sprawa trafiła do sądu, a następnie do komornika. Firma pozostawiła bardzo dużo odpadów poprodukcyjnych na terenie za halą. Obecnie nasza firma została zobowiązana przez Urząd Miejski, oraz Ochronę Środowiska do uprzątnięcia terenu. Podpisaliśmy umowę z firmą, która zbiera te nieczystości do big-begów. Za usługę zapłaciliśmy ponad 10.000 zł. Została uprzątnięta bardzo mała część - około 1/10 całości. Przewidywane koszty wyniosą minimum 100.000,00 zł. Chcemy refakturować poniesione koszty na firmę, która pozostawiła te nieczystości, ponieważ w umowie był zapis, że mają dbać o porządek, a w sprawach nieuregulowanych umową obowiązują postanowienia kodeksu cywilnego.

Czy koszty prac porządkowych, tj. zakup big-begów, uprzątnięcia terenu przez firmę zewnętrzną (która wystawiła fakturę bez VAT ze względu na obrót), wywozu odpadów, utylizacji możemy refakturować na podstawie faktury ze stawką VAT 23%, czy też istnieje możliwość wystawienia noty księgowej (bez VAT)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX