Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 10 grudnia 2011 r. kontrahent X, tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą w Polsce (z siedzibą w Polsce i zarejestrowany w polskim urzędzie skarbowym jako czynny płatnik podatku VAT) zrealizował przelew na rzecz kontrahenta z Chin w kwocie 2000 USD z tytułu organizacji wyjazdów służbowych jakie miały miejsce w okresie od stycznia do marca 2012 r. Przez organizację wyjazdów służbowych należy rozumieć organizowanie spotkań na terenie Chin z różnymi kontrahentami z tego kraju, tzw. spotkania biznesowe. Kwota 2000 USD w roku 2011 została całkowicie pominięta w rozliczeniach podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. kontrahent X otrzymał fakturę od kontrahenta z Chin wystawioną w sierpniu 2016 r. na kwotę 2000 USD, która rozlicza wcześniejszą płatność.

Czy kontrahent X ma prawo do ujęcia ww. kwoty jako koszt uzyskania przychodu, skoro spotkania biznesowe miały na celu pozyskanie nowych dostawców towarów?

Jeśli tak, to w jakim okresie koszt powinien być wykazany: w grudniu 2011 r., marcu 2012 r. czy w sierpniu 2016 r.?

Czy w ww. przypadku wystąpi obowiązek zapłaty podatku u źródła jeśli kontrahent X nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej kontrahenta z Chin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?