Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy koszty przejazdów w podróży służbowej oraz ryczałt za nocleg 50% podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych?

W naszym zakładzie pracy zatrudniamy kierowców na umowę zlecenie. Kierowcy odbywają zagraniczne podróże służbowe. Z tytułu podróży służbowych maja wypłacane:

1. ryczałt na dojazd ("kilometrówka") do miejsca wykonywania zlecenia

2. dieta za każdą dobę przebywania w podróży służbowej zgodnie z rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

3. ryczałt na nocleg w hotelu w celu odebrania jednego regularnego tygodniowego odpoczynku, o którym mowa w art. 8.6 Rozporządzenia 516/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.

Czy w związku z zmianą przepisów od 11.01.2019 r. (art. 831 § 1 ust. 1a Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 8 § 1. ust. 10 i 10a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji) kilometrówka i ryczałt za nocleg również będą podlegały 50% egzekucji w przypadku świadczeń alimentacyjnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?