Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2010 r.

PYTANIE

Jesteśmy spółką z o.o. - od wykonawców pobieramy wadia, kaucje oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów w formie pieniężnej. Pieniądze są przechowywane na specjalnie wydzielonym rachunku bankowym. Za prowadzenie rachunku bank pobiera opłatę 36. Kosztami prowadzenia rachunku nie obciążamy wykonawców z przyczyn technicznych. Na rachunku są zdeponowane pieniądze od różnej ilości kontrahentów, na różny okres - brak więc odpowiedniego klucza podziału by obciążać kontrahentów w momencie zwrotu wadium.

Czy koszty prowadzenia rachunku wadialnego możemy zaliczać w koszty uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?