Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zawarła z NCBR umowę na dofinansowanie projektu badawczo-rozwojowego. W umowie z NCBR dokładnie określony jest okres kiedy prowadzone będą prace badawcze oraz okres kiedy będą prowadzone prace rozwojowe (zależy od tego wysokość dofinansowania - badania mają wyższe dofinansowanie). Cały proces ma się zakończyć powstaniem prototypu urządzenia, które później będzie sprzedawane przez spółkę.

Czy koszty ponoszone w związku z wyżej wymienionym projektem należy dla celów CIT dzielić na te dotyczące badań i odnosić w koszty w momencie ich poniesienia oraz na te dotyczące rozwoju i rozliczyć np. jako WNiP (przy spełnieniu innych warunków wynikających z ustawy?

Czy potraktować wszystkie koszty jako dotyczące projektu ostatecznie rozwojowego i rozliczać zgodnie z zapisami CIT dotyczącymi kosztów prac rozwojowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?