Czy koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zwiększają wartość inwestycji? - OpenLEX

Czy koszty poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu zwiększają wartość inwestycji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma produkcyjna (osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą) startuje w programie kredytu technologicznego na zakup maszyn z BGK w ramach programu POiG 4.3. Aktualnie podpisaliśmy umowę na kredyt, który zostanie uruchomiony za 1-1,5 roku. Zakończenie inwestycji objętej ww. kredytem, tj. oddanie maszyn do użytku (OT) nastąpi za 1,5 do 2 lat.

Czy aktualnie, już poniesione koszty, niekwalifikowane w projekcie POiG a związane bezpośrednio z projektem, m.in.:

a)

koszty zewnętrznej firmy doradczej, przygotowującej wniosek (usługa) o kredyt technologiczny, koszty już poniesione bankowe,

b)

prowizja przygotowawcza,

c)

prowizja za rozpatrzenie wniosku,

d)

opłata administracyjna miesięczna z banku za administrowanie kredytem,

e)

prowizja bankowa za konsultacje i doradztwo,

f)

koszty patentów, opłat i usług do kancelarii patentowych, związanych z zastrzeżeniem patentów wynikających z technologii objętej programem POiG

są kosztami zakupu środka trwałego i powiększają wartość inwestycji (maszyny) będącej przedmiotem amortyzacji, czy może są kosztami bieżącymi okresu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?