Czy koszty opłat urzędowych (skarbowych, notarialnych, sądowych, itp.) mogą być rozliczane odrębnie bez podatku VAT? - OpenLEX

Czy koszty opłat urzędowych (skarbowych, notarialnych, sądowych, itp.) mogą być rozliczane odrębnie bez podatku VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka partnerska, świadcząca usługi prawne prowadzi ewidencję na księgach handlowych. Spółka ponosi różne koszty w imieniu swoich klientów (np. opłaty skarbowe, notarialne, kserokopie/archiwizacja dokumentów, noclegi, itp), które później refakturuje. Czy refakturowane koszty powinny mieć stawkę VAT sprzedaży zbieżną ze stawką VAT zakupu kosztu? Jakie warunki powinny być spełnione, aby potraktować refakturę jako usługę kompleksową do usługi głównej? Czy refaktura powinna być rozliczona w tej samej deklaracji VAT co zakup kosztu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX