Czy koszty nabycia udziału w gruncie wraz z kosztami notarialnymi mogą zwiększać wartość środka trwałego w budowie? - OpenLEX

Czy koszty nabycia udziału w gruncie wraz z kosztami notarialnymi mogą zwiększać wartość środka trwałego w budowie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 18 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne prowadzi zadanie inwestycyjne - budowę przepompowni ścieków. Pierwotnie planowano uzyskanie służebności przejazdu i przechodu do projektowanej przepompowni na co właściciele nie wyrazili zgody. Dlatego też przedsiębiorstwo nabyło w trakcie realizacji inwestycji udział w gruncie drogi w celu zapewnienia dojazdu do projektowanej przepompowni. Oprócz kosztu nabycia udziału w gruncie poniesione zostały koszty notarialne.

Jak zaksięgować tą transakcję?

Czy koszty nabycia udziału w gruncie wraz z kosztami notarialnymi mogą zwiększać wartość środka trwałego w budowie tj. wartość przepompowni ścieków?

Czy też powinny być zaksięgowane jako odrębny środek trwały i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w pozycji grunty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX