Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2007 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W nawiązaniu do kwestii opodatkowania akcji spółki Y, w przypadku, gdy akcje Spółki X w wyniku połączenia zostają zamienione na akcje spółki Y (opinia przesłana do nas w dniu 6 czerwca 2007 r. dotyczyła akcji spółki POLIMEX-MOSTOSTAL SA i ZREW SA), prosimy o dodatkową ogólną interpretację:

1)

czy w przypadku, gdy zamiana akcji miała miejsce przed dniem 1 stycznia 2004 r. i akcje spółki Y były księgowane na rachunkach klientów przed dniem 1 stycznia 2004 r. sprzedaż akcji spółki Y pochodzących z nabycia tych akcji podlega opodatkowaniu;

2)

klient nabywa akcje nowej emisji w wyniku wykonania prawa poboru w wyniku złożonego zapisu na podstawie posiadanych praw poboru w części pochodzących z operacji przyznania prawa poboru na podstawie wcześniej posiadanych akcji spółki (nieodpłatnie) i w części w wyniku transakcji zakupu prawa poboru na giełdzie (odpłatnie).

Czy koszty nabycia praw poboru na giełdzie mogą być uwzględniane przy sprzedaży wszystkich akcji nowej emisji (proporcjonalnie) (I), czy należy rozbić akcje nowej emisji na dwie części (nabyte w dniu ustalenia pp i nabyte na giełdzie) i przy sprzedaży pierwszych akcji nowej emisji (pochodzących z zapisów na podstawie pp z dnia ustalenia) nie uwzględniać kosztów pp nabytego na giełdzie (II)?

przykład:

ilość pp pochodzących z przyznania pp 5 szt. koszt: 0.00 PLN

ilość pp nabytych na giełdzie 5 szt. koszt: 10.00 PLN

proporcja: 1 pp uprawnia do zapisu na 1 akcję nowej emisji (NE)

klient składa zapis na NE i otrzymuje 10 akcji NE, a następnie sprzedaje 4 akcje NE,

koszt nabycia w pierwszym (I) przypadku 4,00 PLN (1 zł za akcję), w drugim (II) przypadku 0,00 PLN.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?