Czy koszty dzierżawy nieruchomości poniesione w okresie, gdy spółka była jej właścicielem, gdyż sąd unieważnił zawartą wcześniej umowę sprzedaży, stanowi koszt podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Geliński Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 31 grudnia 2008 r. zawarta została notarialnie umowa sprzedaży nieruchomości przez sp. z o.o. do spółki jawnej i w tym dniu wydano nieruchomość. W 2009 r. sąd odmówił wpisu do księgi wieczystej prawa własności sprzedanej nieruchomości, ponieważ akt notarialny po stronie sp. z o.o. podpisała nieuprawniona osoba. W grudniu 2010 r. sporządzona została nowa umowa notarialna sprzedaży tej nieruchomości. W okresie 2009-2010 nieruchomość była w części wydzierżawiona dla sp. z o.o.

Czy spółka z o.o. koszt dzierżawy mogła zaliczyć do kosztów podatkowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access