Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty dozoru mienia ustanowionego przez komornika w drodze postępowania zabezpieczającego?

Spółka podpisała z dłużnikiem porozumienie w kwestii spłaty długu. Celem zabezpieczenia zapisów porozumienia ustanowiono zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na urządzeniu. Dłużnik nie wywiązał się ze spłaty długu w wyznaczonym terminie, czego konsekwencją było zajęcie przez spółkę maszyny i wystąpienie na drogę sądową w celu wyegzekwowaniu swoich należności. Komornik sądowy w drodze postępowania zabezpieczającego, w imieniu spółki, wystąpił o dozór mienia. Została podpisana umowa z firmą ochroniarską.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację