Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kica Jolanta
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zawarła z tłumaczem umowę o dzieło. Usługa ta była odsprzedana firmie produkcyjnej. Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosiło 2340 zł brutto. Po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów - 20% - kwota do wypłaty wyniosła 2003 zł. Ponadto w umowie był zapis, że zleceniodawca wypłaci wykonującemu zlecenie koszty dojazdu w wysokości 250 zł i koszty wyżywienia w wysokości 360 zł - łącznie 610 zł. Koszty dojazdu i wyżywienia nie zostały udokumentowane. Oprócz tego zleceniodawca sfinansował koszt noclegu w hotelu (faktura wystawiona bezpośrednio na zleceniodawcę).

Czy koszty dojazdu, wyżywienia i noclegu powinny być doliczone do przychodu wykonującego umowę o dzieło i opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czy ewentualnie, aby skorzystać ze zwolnienia powinniśmy żądać od wykonującego usługę tłumaczenia przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu na dojazd i wyżywienie, czy też wystarczy sam zapis w umowie?

Czy koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia mogą stanowić dla zleceniodawcy koszt uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?