Czy koszty czynności związanych z pobieraniem komórek, tkanek i narządów są w przepisach kwotami brutto?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kwoty, o których mowa w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2134), są kwotami brutto czy netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX