Czy koszty badań sprawdzających jakość towarów sprowadzanych z Chin powinny być wliczane do wartości celnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza firma zajmuje się handlem art. pirotechnicznymi. Sprowadzamy towar z Chin. Chińczycy dodatkowo obciążają nas kosztami badań sprawdzających jakość towarów w celu potwierdzenia prawidłowości produkcji oraz że towar spełnia wymogi dopuszczenia do obrotu na terenie Unii. Te koszty dodatkowe tzw. batch test wykazane są na odrębnej fakturze. Art. 71 pkt.1 (IV) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny stanowi że: Przy ustalaniu wartości celnej zgodnie z art. 70 do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej za przywożone towary dodaje się: prace inżynieryjne, badawcze, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane poza Unią i niezbędne do produkcji przywożonych towarów; Zgodnie z tym art. powinniśmy doliczyć w/w fakturę do wartości towarów. Ale art. 135 pkt 5.ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZEGO KOMISJI (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny stanowi : ,,Do celów art. 71 ust. 1 lit. b) ppkt (iv) kodeksu koszty badań i wstępnych szkiców projektowych nie są włączane do wartości celnej." Jak mam w związku z powyższym postąpić. Doliczyć do wartości celnej koszty badań czy nie? W Krajowej Informacji Podatkowej dot. cła dowiedziałam się że art. 135 pkt 5 dotyczy wstępnych badań a nie wszystkich badań. Mam w związku z tym wątpliwości.

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access