Czy koszt zatrudnienia specjalisty ds. zamówień publicznych należy zaliczyć do wartości środka trwałego czy można zaliczyć do kosztów bieżących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. prowadzi inwestycję współfinansowaną ze środków UE - POiŚ. Na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego w oparciu o prawo zamówień publicznych zatrudnia na podstawie umowy o dzieło specjalistę od prawa zamówień publicznych. Wynagrodzenie z tego tytułu nie jest objęte umową o dofinansowanie i nie zalicza się do kosztów kwalifikowanych. Oczywiście postępowanie przetargowe związane jest wyłącznie z przedmiotową inwestycją.

Czy koszt zatrudnienia specjalisty należy zaliczyć do wartości środka trwałego czy można zaliczyć do kosztów bieżących?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access