Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką jawną. Podpisaliśmy umowę komisu, gdzie spółka jest komitentem. Wydajemy towar komisantowi. Komisant sprzedaje nasze towary osobom trzecim. Zgodnie z umową komisu, po zakończonym miesiącu, do 7-go następnego miesiąca komisant przesyła do spółki raport sprzedanych towarów za dany miesiąc. Kolejny zapis umowy mówi, że w dniu otrzymania raportu, spółka winna wystawić fakturę sprzedaży VAT na wartość sprzedanego towaru pomniejszoną o prowizję komisanta. Ponadto data sprzedaży na fakturze winna być ostatnim dniem miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. Termin płatności 14 dni. Spółka otrzymała dwie noty księgowe z załączonymi protokołami od komisanta. Jeden protokół mówi o niedoborach powstałych w magazynach i sklepach komisanta (kradzieże u komisanta przez klientów ostatecznych), a drugi protokół mówi o uszkodzeniu towarów w magazynach i sklepach komisanta i ich likwidacji. Noty księgowe określają odszkodowanie w kwocie netto na rzecz spółki z tytułu niedoborów i likwidacji uszkodzonych towarów.

Czy koszt zakupu zlikwidowanych towarów będzie kosztem podatkowym?

Czy koszt zakupu towarów, które uległy kradzieży i są wykazane jako niedobór nie będą kosztem podatkowym?

Czy odszkodowanie będzie przychodem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?