Nowość Czy koszt zakupu towaru sprzedanego poza SSE powinien zostać uznany w całości jako działalność poza strefowa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie jako działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów wytwarzanych na terenie strefy. Byliśmy zmuszeni oddać zakupiony materiał do dostawcy, ale zrobiliśmy to w formie sprzedaży. Wystąpiła zatem sprzedaż towarów, czyli działalność poza strefowa.

Czy w takim razie koszt zakupu tego towaru również powinniśmy uznać w całości jako działalność pozastrefowa?

Czy powinniśmy podzielić go na obie działalności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX