Czy koszt zakupu prenumeraty w CIT-2 również mogę ująć w kosztach w jednym miesiącu, czy kwotę tą muszę rozdzielić na czas trwania prenumeraty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2005 r.

PYTANIE

Spółdzielnia w zasadach polityki rachunkowości ujęła zapis, że wszystkie koszty (np. zakup prenumeraty) do wysokości 0,1% przychodu osiągniętego w roku ubiegłym są nie istotne (to kwota około 2000 zł) i koszt taki może być bezpośrednio ujęty na koncie kosztów (bez konieczności ujmowania na koncie rozliczeń miedzyokresowych czynnych).

Czy koszt zakupu takiej prenumeraty w CIT-2 również mogę ująć w kosztach w jednym miesiącu, czy kwotę tą muszę rozdzielić na czas trwania prenumeraty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access