Czy koszt wycinki drzew z zakupionej działki podwyższa wartość działki czy należy go zaliczyć do kategorii środki trwałe w budowie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawron Jacek
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Planujemy zbudować kolejkę linową. W tym celu zakupiliśmy grunt oraz ponieśliśmy różne koszty związane z przygotowaniem tej inwestycji do realizacji. Zaewidencjonowaliśmy wartość działek na koncie grunty, a koszty związane z projektowaniem, analizami itp. na koncie 080 Środki trwałe w budowie. Pojawił się również koszt w postaci wycinki drzew z zakupionej działki (wycinka związana z budową tej kolejki).

Czy będzie to koszt podwyższający wartość działki czy należy go zaliczyć do kategorii środki trwałe w budowie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX