Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 września 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasz spółka zawarła umowę o współpracy z innym podmiotem. W ramach niniejszej umowy jednym z punktów świadczonych dla nas usług są usługi w zakresie nadzoru nad pracami inwestycyjnymi. Usługa ta składa się z dwudziestu punktów realizacji zadań, między innymi: analizowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych, odbiór robót budowlanych, stały nadzór nad pracami inwestycyjno-remontowymi, sprawdzanie jakości wykonanych robót, odbiór robót budowlanych, uczestnictwo przy odbiorach technicznych instalacji, reprezentacja inwestora na budowie i podczas zakupu, sporządzanie kosztorysów prac budowlanych i montażowo-remontowych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej z organami, opiniowanie kosztorysów zewnętrznych, sporządzanie w imieniu zarządu umów budowlano-remontowych, zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur. Za tą usługę określone jest stałe ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne. Nasza spółka prowadzi szereg inwestycji, prac instalacyjnych i remontowych.

Czy część faktury za tą usługę powinna zwiększać wartość poszczególnych inwestycji, czy też powinna zostać zaliczona do kosztów zarządu?

Nadmieniam, że nasza spółka nie jest w stanie rozdzielić jaka część faktury dotyczy w każdym miesiącu konkretnej inwestycji, czy pracy remontowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?