Czy koszt licencji zakupionych od spółki powiązanej i refakturowanych podlega limitowaniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka zakupuje od spółki powiązanej licencje na program SAP. Licencje te są refakturowane (spółka matka zakupuje zbiorczo od innej spółki i refakturuje na spółki córki).

Czy koszt tych licencji podlega również limitowaniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 15e ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access