Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy koszt gwarancji refakturowany przez członka konsorcjum należy opodatkować podatkiem u źródła?

Spółka A zwróciła się do Spółki B z prośbą o wystawienie gwarancji za konsorcjum składającego się ze spółki A, B i C (zorganizowanie wadium zgodnie z umowa konsorcjum należało do Spółki A). Koszty gwarancji oraz wynagrodzenia dla spółki B (ustalonego na podstawie analizy finansowej spółki A) zostały zafakturowane na spółkę A. Spółka A refakturuje te koszty na poszczególnych członków konsorcjum (spółkę B i C) proporcjonalnie do przychodów mających przypadać na poszczególne podmioty.

Czy refakturowaną kwotę za jaką otrzymała fakturę spółka B należy wiązać z opodatkowaniem podatkiem u źródła?

Czy podlega pod opodatkowanie?

Czy jest zwolnione z opodatkowania gdy posiadamy certyfikat rezydencji spółki A?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?