Czy korzystanie ze świadczeń poza kolejnością dotyczy świadczeń AOS, czy świadczeń specjalistycznych z zakresu ambulatoryjnej... - OpenLEX

Czy korzystanie ze świadczeń poza kolejnością dotyczy świadczeń AOS, czy świadczeń specjalistycznych z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 21 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zasady dot. szczególnych uprawnień do korzystania ze świadczeń poza kolejnością przewidują, że w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Czy dotyczy to również Poradni Rehabilitacyjnej?

Telefonicznie NFZ udziela odpowiedzi pacjentom, że TAK. Pacjent wnosi skargę. Literalnie czytając przepis mówi się o zakresie ambulatoryjna opieka specjalistyczna, gdzie nie widnieje Poradnia Rehabilitacyjna.

Jak prawidłowo powinniśmy postępować z pacjentem, który posiada uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością i żąda wyznaczenia terminu wizyty w Poradni Rehabilitacyjnej w ciągu 7 dni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX