Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik spółki z o.o. i jednocześnie jej prokurent, korzysta nieodpłatnie z lokalu mieszkalnego wynajmowanego od osoby fizycznej przez tę spółkę, na cela mieszkaniowe. Czy należy traktować to świadczenie spółki na rzecz pracownika, jako wypłatę wynagrodzenia w naturze, przyjmując, a jako wartość tego świadczenia przyjąć równowartość sumy czynszu płaconego przez spółkę wynajmującemu oraz innych opłat ponoszonych przez spółke w zw. z wynajęciem tego mieszkania ? Czy tak ustalona wartość świadczenia stanowi podstawę wymiaru składek do ZUS ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?