Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób ewidencjonować refundacje w aptece?

W ramach działalności spółka sprzedaje produkty podlegające refundacji przez NFZ. Co miesiąc sporządzane są 2 zestawienia refundacyjne, które są przekazywane do NFZ i na ich podstawie NFZ wypłaca różnicę między wartością towaru a opłatą uzyskaną od klienta, czyli refunduje zakup towaru przez klienta. Czasami zestawienia sporządzane przez spółkę są kwestionowane i z różnych powodów (m.in. niewłaściwa recepta - niemożliwa do poprawienia, przeterminowana recepta) NFZ nie wypłaca pełnej kwoty refundacji, o którą stara się spółka. Spółka musi albo poprawić zestawienie przed ponownym przekazaniem do NFZ albo dokonać korekty zestawienia (jeśli NFZ przekaże refundację na konto spółki a dopiero później zauważy nieprawidłowości).

Czy spółka powinna "usuwać" z ewidencji sprzedaży w danym miesiącu kwotę refundacji wyliczoną jako różnicę miedzy wartością towaru a opłatą wniesioną przez klienta indywidualnego (np. wartość towaru 100 zł, klient zapłacił 50 zł, refundacja 50 zł)?

Czy spółka powinna "usuwać" jedynie kwotę refundacji, o której wie, że dostanie z NFZ (tj. po poprawieniu lub korekcie)?

Np. wartość sprzedanego towaru 10.000 zł, klient zapłacił 5000 zł, refundacja 5000 zł minus zakwestionowane recepty 50 zł, czyli refundacja do odjęcia ze łącznej sprzedaży 4950 zł.

Czy korekta refundacji powinna być ujmowana w ewidencji sprzedaży w miesiącu, którego dotyczy czy dacie wystawienia korekty?

W momencie otrzymania refundacji z NFZ spółka ujmuje ją w ewidencji sprzedaży w kwocie przelewu. Zdaniem spółki opodatkowaniu powinny podlegać tylko pieniądze faktycznie otrzymane, czyli umniejszać należałoby sprzedaż o kwotę pełnej refundacji (nawet jeśli część miałaby być zakwestionowana) a ujmowana otrzymanych wpłat w kwocie faktycznego przelewu. Spółka pieniędzy od zakwestionowanych recept już nie otrzyma ani od NFZ ani od klienta. Zakwestionowane recepty w skali miesiąca to zazwyczaj kilkadziesiąt złotych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?