Czy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień doradcy obywatelskiego, zaświadczenia o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Warkoczyński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 31 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień doradcy obywatelskiego, zaświadczenia o ukończeniu z oceną pozytywną szkolenia z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zaświadczenia o ukończeniu kursu doszkalającego dla doradców obywatelskich, dokumentów uprawniających do prowadzenia mediacji - osób mających świadczyć nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo na terenie powiatu podlegają udostępnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX