Czy kopia dokumentu UNIÓN EUROPEA w wersji hiszpańskiej oraz kopia paragonu zakupu żółwia w sklepie zoologicznym są wystarczające do zarejestrowania zwierzęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 4 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o rejestrację żółwia stepowego. Do wniosku dołączona została kopia "jakiegoś" dokumentu UNIÓN EUROPEA w wersji hiszpańskiej oraz kopia paragonu zakupu żółwia w sklepie zoologicznym. Dokument UNIÓN EUROPEA w pkt 3 tabeli ma opis CITEC - Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Na dokumencie UNIÓN EUROPEA widnieje nazwa łacińska żółwia i hasło Uzbekistan, wskazany przez wnioskodawcę jako źródło pochodzenia.

Czy powyższy dokument jest wystarczający do zarejestrowania zwierzęcia?

Czy taki dokument stanowi potwierdzenie legalnego nabycia zwierzęcia?

Jeśli nie to, czego ma żądać starosta celem wyjaśnienia i uzupełnienia braków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX