Czy kontrola realizacji warunków koncesji na wydobycie kopalin ze złóż powinna również obejmować sprawdzanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kontrola realizacji warunków koncesji na wydobycie kopalin ze złóż (realizowana przez organ administracji geologicznej) powinna również obejmować sprawdzanie decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji wydanych zgodnie z ustawą z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – dalej u.o.g.r.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX