Czy kontrahent świadczący transport odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenie? - OpenLEX

Czy kontrahent świadczący transport odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające wytwarzanie opadów (bez zbierania, przetwarzania, składowania). Część odpadów jest wywożona do spalarni odpadów przez kontrahentów, którzy świadczą usługi transportowe dla firmy. Kontrahenci nie posiadają pozwolenia na transport odpadów - wywóz odpadów jest dodatkową usługą, którą świadczą. Do spalarni odpadów wywożone są odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne.

Czy firma może w ten sposób wywozić wytworzone przez siebie odpady do utylizacji termicznej?

Czy kontrahent świadczący transport odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenie?

Czy konieczne jest umieszczenie białej tabliczki ODPADY z przodu pojazdu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?