Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 20 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Księgi handlowe prowadzone są w systemie elektronicznym, do kont syntetycznych odbiorców i dostawców istnieją konta analityczne dla każdego kontrahenta. Salda na koniec okresu pokazują stan rozrachunków z każdym kontrahentem.

Czy można uznać, że konta analityczne spełniają w tym wypadku rolę kont ksiąg pomocniczych?

System księgowy zawiera dodatkowo moduł nazwany "rozliczenia".

Czy z ustawy o rachunkowości wynika obowiązek prowadzenia rozliczeń jako elementu ksiąg rachunkowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?