Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1609) - dalej r.p.p.k. określa katalog dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych. § 4 ust. 2 pkt 1 r.p.p.k. stanowi, iż do wniosku dołącza się: 1) projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych.

Czy konserwator zabytków może wydać warunkową decyzję (pozwolenie na realizację robót przy zabytku) uzależniając rozpoczęcie prac od konieczności uzgodnienia z urzędem konserwatorskim kolejnego projektu tj. projektu wykonawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?