Czy koniecznym jest przeniesienie na Pana Y decyzji zwalniającej z zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego... - OpenLEX

Czy koniecznym jest przeniesienie na Pana Y decyzji zwalniającej z zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wydanej dla Pana X?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X uzyskał decyzję o warunkach zabudowy z uwzględnieniem warunków wynikających z decyzji zwalniającej z zakazu, następnie decyzja o warunkach zabudowy została przeniesiona na Pana Y, który obecnie ubiega się o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i załączył decyzję zwalniającą z zakazu gromadzenia ścieków wydaną dla Pana X.

Czy koniecznym jest przeniesienie na Pana Y decyzji zwalniającej z zakazu gromadzenia ścieków na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624) – dalej pr.wod., wydanej dla Pana X?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX