Czy konieczne jest zawiadomienie obojga rodziców ucznia o likwidacji szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jaki sposób należy rozumieć użycie liczby mnogiej lub pojedynczej rzeczownika "rodzic" w art. 89 ust. 1 i art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe: - w przypadku likwidacji (przekształcenia) szkoły (przedszkola) wymaga się opinii rodziców, - w przypadku rekrutacji mowa o wniosku rodzica. W orzecznictwie przyjęto zasadę, że w sprawach dotyczących likwidacji szkół konieczne jest skuteczne poinformowanie obojga rodziców (prawnych opiekunów); czy jest to konieczne jeśli uczeń mieszka pod tym samym adresem z obojgiem rodziców? Czy jeśli tzw. zwrotkę odbierze inny domownik np. babcia to poinformowanie, o którym mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nie będzie skuteczne? Czy złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub szkoły przez jednego rodzica jest wystarczające, czy jednak prawo wymaga podpisu obojga rodziców?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX