Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Line Lawyer
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia grupowego z PZU Życie S.A. W celu obsługi ubezpieczenia ze strony pracodawcy został wyznaczony jeden z pracowników, którego zadaniem jest gromadzenie i wprowadzanie danych ubezpieczonych pracowników do systemu informatycznego będącego własnością PZU. Umowa ubezpieczenia została zawarta z PZU Życie, ale ww. system informatyczny obsługuje spółka PZU Centrum Operacji S.A., która to spółka zawarła z pracodawcą odrębną umowę zlecenia na wprowadzanie danych ubezpieczonych pracowników do ich systemu informatycznego.

Czy istnieje konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych między pracodawcą a PZU Centrum Operacji, w której to umowie pracodawca jest wskazany jako procesor (lub raczej podprocesor), a Administratorem danych jest PZU Życie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację