Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie naszej gminy nie jest prowadzony żaden ŚDS. Gmina ma zawarte porozumienie z inną gminą na podstawie uchwały w sprawie powierzenia realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług środowiskowego domu samopomocy ("porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi"). Istnieje jednak potrzeba skierowania jednego mieszkańca naszej gminy do ŚDS na terenie innej gminy niż ta, z którą jest zawarte wspomniane porozumienie.

Czy w tym przypadku, wymagane jest zawarcie kolejnego porozumienia między Wójtami w sprawie powierzenia realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług środowiskowego domu samopomocy?

Czy można zawrzeć to porozumienie na skierowanie konkretnej osoby do ŚDS?

Czy takie porozumienia muszą być zawierane na podstawie uchwały rady gminy i nie ma innej drogi postępowania w tym zakresie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?