Czy konieczne jest wznowienie postępowania, gdyż wyszły na jaw nowe okoliczności, o których OPS nie wiedział?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rodzina pobierała w naszym urzędzie w 2020 r. zasiłek rodzinny oraz świadczenie wychowawcze. Ze względu na podjęcie pracy przez stronę za granicą wystąpiono z zapytaniem do UW, czy w przypadku tej rodziny zachodzi koordynacja. W lutym 2022 r. otrzymaliśmy odpowiedź, że zachodzi koordynacja od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.

W związku z powyższym, uchyliliśmy swoje decyzje przyznające zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze od sierpnia 2020 r., natomiast ww. świadczenia za miesiąc lipiec 2020 r. po tej informacji zostały wypłacone rodzinie, gdyż za lipiec nie zachodziła jednak koordynacja, a wcześniej na prośbę Strony świadczenia rodzinne zostały wstrzymane do wypłaty do czasu otrzymania odpowiedzi. Następnie w lipcu 2022 r. przyszła kolejna informacja z UW, że jednak koordynacja zachodzi od lipca 2020 r., natomiast przyznano zasiłek rodzinny na dzieci za miesiąc sierpień 2020 r., a świadczenie wychowawcze za okres od sierpnia 2020 r. do października 2020 r.

Czy w tej sytuacji, skoro świadczenia za lipiec zostały wypłacone, a decyzja została uchylona od sierpnia 2020 r., aby tutejszy Urząd mógł uchylić jednak decyzje przyznające zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze od lipca będzie konieczne wznowienie postępowania, gdyż wyszły na jaw nowe okoliczności, o których OPS nie wiedział?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX