Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Urząd Miasta przygotowuje się do wdrożenia programu - Karta Mieszkańca, poprzez który tworzy się system zniżek, ulg, preferencji dla poszczególnych osób. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia i realizacji tego programu. W uchwale tej zapisano, że Prezydent Miasta opracuje procedurę wydawania, przedłużania ważności i unieważniania Karty, w tym wykaz składanych lub okazywanych przez wnioskodawców dokumentów i sposób przyjmowania wniosków. Opracowane na tej podstawie wnioski wymagają podania danych osobowych w postaci wizerunku (fotografia na karcie), imienia, nazwiska, nr PESEL, adresu do korespondencji, nr telefonu i adresu e-mail oraz danych osobowych dzieci (opcjonalnie) w tym samym zakresie.

Czy w opisanej powyższej sytuacji administrator danych - Prezydent Miasta zobowiązany jest do uzyskania zgód od poszczególnych osób, które składają wniosek o przystąpieniu do programu Karta Mieszkańca, czy też wystarczające jest powołanie się na przesłanki legalizujące przetwarzanie danych - art. 6 ust. 1 lit. c i e lub tylko e? Uchwała Rady Miasta jest aktem prawa miejscowego, którego wykonanie powierzono Prezydentowi Miasta, ale to Prezydent określa zakres danych, które będą przetwarzane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?