Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu przydrożnego, oczyszczonych ścieków sanitarnych z przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli zarządca drogi wyraził na to zgodę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rowu przydrożnego, (którym odprowadzane są wody opadowe z jezdni pasa drogowego) oczyszczonych ścieków sanitarnych z przydomowej oczyszczalni ścieków, jeżeli zarządca drogi wyraził na to zgodę?

Rów w miejscu odprowadzenia ścieków jest rowem trawiastym, nie jest utwardzony, np.: korytami prefabrykowanymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX