Czy konieczne jest umorzenie postępowania dotyczącego świadczeń z FA wszczętego na wniosek nieżyjącej matki dziecka? - OpenLEX

Czy konieczne jest umorzenie postępowania dotyczącego świadczeń z FA wszczętego na wniosek nieżyjącej matki dziecka?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021/2022.

Matka złożyła wniosek o świadczenia z FA na nowy okres świadczeniowy. Matka dziecka zmarła 17.09.2021 r. w trakcie trwającego postępowania w sprawie przyznania świadczeń (przed wydaniem decyzji). Obecnie prababka uprawnionego dziecka stara się o ustanowienie jej opiekunem prawnym małoletniego - wstępnie.

Jak powinien postąpić organ w opisanym przypadku, aby uprawniony nie był pozbawiony świadczeń z FA?

Czy konieczne jest umorzenie postępowania dotyczącego świadczeń z FA wszczętego na wniosek nieżyjącej matki dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX