Czy konieczne jest spełnienie obowiązku informacyjnego wobec podmiotów zewnętrznych, z którymi szkoła zawiera umowy o praktyczną naukę zawodu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szkoła zawiera umowę o praktyczną naukę zawodu z podmiotami zewnętrznymi (są to osoby fizyczne i spółki prawne). W treści umowy przekazywane są dane uczniów (imię, nazwisko i klasa).

Czy konieczne jest spełnienie obowiązku informacyjnego wobec tych podmiotów i jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych w opisanej sytuacji?

Czy należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych czy jest to udostępnienie danych jak sugeruje UODO - https://uodo.gov.pl/pl/225/1465?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access