Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 17 stycznia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką akcyjną. Spodziewamy się podniesienia kapitału własnego przez podwyższenie kapitału akcyjnego lub rezerwowego w formie wkładu pieniężnego zagranicznego wspólnika. Wpłata w walucie obcej nastąpi przed sporządzeniem aktu notarialnego.

Czy konieczne jest obliczanie różnic kursowych między datą wpłaty i datą wpisu do KRS?

Jeśli tak, to na poczet którego kapitału należy je zaliczyć?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?