Czy konieczne jest każdorazowe badanie odpadów powstałych w wyniku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych w procesie D10?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Szpital wykonuje badania odpadu 19 01 11* po unieszkodliwieniu na podstawie § 5.1 ust. 2 r.u.m.o.m. Warunek do spełnienia przy prawidłowym procesie spalania został określony w punkcie 3 załącznika nr 2 do r.u.m.o.m.: "Proces D10 w spalarni odpadów prowadzi się w taki sposób, aby całkowita zawartość węgla organicznego w żużlach i popiołach paleniskowych była niższa niż 3% lub ich strata przy prażeniu była niższa niż 5% suchej masy materiału." Biorąc pod uwagę powyższe, czy Szpital powinien sprawdzać całkowitą zawartość węgla organicznego, czyli wykonać badanie odpadu 19 01 11* żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne. W wyniku pracy instalacji Szpital wytwarza jeszcze odpady stale z oczyszczania gazów odlotowych. Brak jednak wytycznych do odpadu 19 01 07*.

Czy zgodnie z r.u.m.o.m. Szpital powinien wykonać też badanie o kodzie odpadu 19 01 07*?

Czy Szpital może sprawdzić prawidłowości spalania, jeżeli nie ma wskaźników, parametrów porównawczych.

Czy do drugiego odpadu 19 01 07* Szpital również powinien zrobić badanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX