Czy konieczne jest, aby pracownicy mieli odpowiedni wpis do swoich umów o pracę o obowiązku dyżurowania poza godzinami pracy, czy można zawrzeć do w regulaminie pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Zgodnie z regulaminem pracy, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych pełnią dyżury w dniach i okresach odbywania zajęć dydaktycznych, od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 15:00, a 22:00 (faktycznie od godz. 15:00 do 19:00, jest to dyżur domowy telefoniczny) oraz w soboty i niedziele od godz. 7:00 do godz. 15:00 w siedzibie pracodawcy.

Czy w związku z takim zapisem konieczne jest, aby pracownicy mieli także odpowiedni wpis do swoich umów o pracę, czy obowiązek dyżurowania można oprzeć na przytoczonym zapisie regulaminu pracy?

2. Pracownik za dyżur telefoniczny nie otrzymuje wynagrodzenia, jeśli w tym czasie nie wykonuje pracy. Natomiast tylko za podjęte działania przysługuje mu wynagrodzenie jak za godziny nadliczbowe (dodatek 50 %).

Jak należy rozliczyć pracę w sobotę podczas dyżuru?

Pracownik w sobotę wykonywał przez 30 minut pracę podczas dyżuru. Za dyżurowanie w sobotę w siedzibie pracodawcy pracownik zawsze otrzymuje inny dzień wolny.

Czy wykonywanie w tym czasie przez 30 min. pracy należy jeszcze dodatkowo zrekompensować, np. wypłatą dodatku?

Czy udzielnie całego dnia wolnego jest wystarczającą rekompensatą za dyżur i wykonywanie podczas niego pracy?

Czy dzień wolny należy uzgodnić z pracownikiem?

3. Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, natomiast w soboty i niedzielę ma dyżur w siedzibie pracodawcy w godz. od 7:00 do 15:00. Za te dni otrzymuje zawsze wolny najbliższy poniedziałek i wtorek, co zostaje odpowiednio ustalone w harmonogramie na dany miesiąc.

Czy pracownik ma prawo żądać od pracodawcy, aby udzielił mu wolnego za dyżur w siedzibie pracodawcy bez wykonywania pracy w innym dniu, niż zaplanowane w harmonogramie zamiast najbliższego poniedziałku i wtorku, gdy chce odebrać wolne w piątek i poniedziałek?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access