Czy konieczne będzie zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, w przypadku gdy postanowienia nowego układu zbiorowego pracy będą mniej korzystne dla pracowników?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szachniewicz Dominika
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przygotowujemy nowy zakładowy układ zbiorowy pracy. Zamierzamy rozwiązać aktualnie obowiązujący układ na podstawie zgodnego oświadczenia stron układu. Na podstawie stosownych zapisów w porozumieniu rozwiązującym stary układ obowiązywał by do dnia rejestracji nowego układu.

Czy konieczne będzie zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego, w przypadku gdy postanowienia nowego układu będą mniej korzystne dla pracowników? 

Jeśli tak, to w którym momencie należy wręczyć wypowiedzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX