Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 3 maja 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2015 r.

PYTANIE

W myśl znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g. - w art. 6q ust. 2 u.u.c.p.g. określono, że kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu. Stanowisko RIO z dnia 2 sierpnia 2013 r., K.0542.67.JW.2013, w tej sprawie było odmienne, w związku z czym wiele gmin na wzorze deklaracji wpisało informację o konieczności zaokrąglenia otrzymanej kwoty do pełnych złotych.

Mając na uwadze powyższe, proszę o informację, czy jesteśmy zobligowani do zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji i czy musimy zmieniać ustalone stawki opłat?

W jaki sposób to zrobić - z urzędu czy wzywać do zmiany danych w deklaracji poszczególnych użytkowników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację