Czy konieczna jest zmiana postanowienia Sądu Rejonowego, aby OPS mógł uchylić decyzję kierującą do DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W lutym 2017 r. Sąd Rejonowy na wniosek dyrektora szpitala wydał postanowienie o wyrażeniu zgody na przyjęcie pacjenta do DPS, Sąd w postanowieniu nie wskazał typu DPS.

MOPS w lipcu 2017 r. wydał decyzję kierującą pacjenta do DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych - z zaświadczenia lekarskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. wynika, iż wskazany typ domu pomocy społecznej dla pacjenta, to dom dla osób przewlekle psychicznie chorych. We wrześniu 2017 r. otrzymano informację, iż pacjent został wpisany na listę oczekujących na przyjęcie do DPS pod nr 12, jednocześnie zastrzeżono, że czas oczekiwania na umieszczenie jest trudny do określenia. Dnia 9 lutego 2019 r. wpłynęło pismo pacjenta z prośbą o umieszczenie w DPS, który to DPS przeznaczony jest dla osób starszych.

Dnia 25 lutego pacjent poinformował, iż złożył w Sądzie Rejonowym pismo o zmianę postanowienia w sprawie umieszczenia w DPS wnosząc o umieszczenie w ZOL. Tutejszy Ośrodek zawiesił postępowanie do czasu wydania postanowienia przez Sąd Rejonowy. 27 marca 2019 r. strona złożyła do MOPS kolejny wniosek o umieszczenie w DPS. Dnia 21 kwietnia 2021 r. otrzymano z Sądu Rejonowego informację, iż wniosek strony o zmianę postanowienia o umieszczeniu w DPS został zwrócony. Nie doszło do zmiany postanowienia.

Dnia 11 czerwca 2021 r. otrzymano pismo ze szpitala, iż strona od 13 marca 2021 r. przebywa w ZOL. Dnia 12 lipca 2021 r. strona podpisała zgodę na uchylenie decyzji kierującej do DPS, a ZOL poinformował tutejszy Ośrodek, iż pobyt strony w Zakładzie ma charakter stały z uwagi na jego stan zdrowia.

Czy konieczna jest zmiana postanowienia Sądu Rejonowego, aby OPS mógł uchylić decyzję kierującą do DPS?

Czy OPS może wystąpić do Sądu z wnioskiem o zmianę postanowienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX