Czy konfliktowemu pacjentowi można wycofać złożoną przez niego deklarację?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Tymiński Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2020 r.

PYTANIE

Konfliktowy pacjent w POZ - nagrywa personel, dezorganizuje pracę, ubliża personelowi.

Czy lekarz i pielęgniarka mogą mu wycofać deklarację wyboru personelu POZ - informując o tym fakcie pacjenta np. z 14 dniowym okresem "wypowiedzenia", wskazując adresy innych poradni, które udzielają świadczeń w zakresie POZ, powiadamiając o tym fakcie NFZ?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX