Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład importuje sprzęt elektryczny i elektroniczny w postaci koncentratorów tlenu, który jest następnie sprzedawany lub dzierżawiony specjalistycznym firmom bądź szpitalom. Sprzęt ten jest następnie wypożyczany osobom fizycznym na podstawie recepty w celach rehabilitacyjnych w warunkach domowych. Kupno koncentratora tlenowego przez osoby fizyczne nie jest możliwe. Czy ww. sprzęt medyczny podlega przepisom ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e.? Jeżeli tak, to czy koncentratory tlenu można zaklasyfikować jako sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?